พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 32
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 24 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th