พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th