พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th