พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 31
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th