พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th