พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 35
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th