พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th