พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th