พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
พิจิตร   อากาศเย็น 23 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 32
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 29
www.tmd.go.th