พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 19 33
พิจิตร   อากาศเย็น 20 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th