พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th