พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th