พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th