พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 20 34
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 32
พิจิตร   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th