พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th