พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th