พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th