พยากรณ์อากาศ 29 มี.ค. 63
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 28 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 26 36
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 35
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 36
www.tmd.go.th