พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 16 31
ลำปาง   อากาศหนาว 14 31
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th