พยากรณ์อากาศ 11 เม.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 37
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 38
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th