พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th