พยากรณ์อากาศ 31 ต.ค. 63
เชียงใหม่   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 30
อุตรดิตถ์   ฝน 40 % ของพื้นที่ 24 31
ลำปาง   ฝน 30 % ของพื้นที่ 23 33
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
นครราชสีมา   ฝน 30 % ของพื้นที่ 22 29
กรุงเทพมหานคร   ฝน 40 % ของพื้นที่ 27 32
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th