พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 36
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 26 37
www.tmd.go.th