พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 30
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อากาศเย็น 22 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th