พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 61
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 30
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่นสูงกว่า 2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th