พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th