พยากรณ์อากาศ 16 ก.ค. 62
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th