พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 36
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th