พยากรณ์อากาศ 26 ก.ย. 61
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th