พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th