พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เพชรบุรี   อากาศเย็น 20 31
www.tmd.go.th