พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
เพชรบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th