พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th