พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th