พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 24 36
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th