พยากรณ์อากาศ 20 ก.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สมุทรสาคร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th