พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th