พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th