พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 32
www.tmd.go.th