พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th