พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th