พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th