พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th