พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 21 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 24 36
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th