พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 60
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th