พยากรณ์อากาศ 24 มิ.ย. 61
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th