พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th