พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 32
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
พัทลุง   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th