พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
www.tmd.go.th