พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 24
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th