พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 35 35
www.tmd.go.th