พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th