พยากรณ์อากาศ 19 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
ชุมพร คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
สุราษฎร์ธานี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 90 % ของพื้นที่ 24 28
ภูเก็ต คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
พังงา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th