พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
พังงา   พายุฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 24 34
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th