พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th