พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th