พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th