พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
นครศรีธรรมราช   ท้องฟ้าโปร่ง 24 33
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 35
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th