พยากรณ์อากาศ 18 ต.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th