พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th