พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
กระบี่ คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th