พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th