พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 25 40
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 42
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th