พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศหนาว 15 30
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 21 30
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th