พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th