พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
ขอนแก่น   อากาศเย็น 22 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 23 36
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 23 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 24 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th