พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th