พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 35
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th