พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
พังงา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
หาดใหญ่   ท้องฟ้าโปร่ง 24 34
www.tmd.go.th