พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 25 34
พังงา   มีเมฆบางส่วน 22 33
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th