พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th