พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 37
www.tmd.go.th