พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
พิษณุโลก   อากาศเย็น 21 35
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
นครพนม   อากาศเย็น 18 34
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 36
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th