พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
แม่ฮ่องสอน   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 25 36
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th