พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
พังงา   พายุฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th