พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 32
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 32
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 31
www.tmd.go.th