พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th