พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th