พยากรณ์อากาศ 22 ก.พ. 61
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th