พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th