พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th