พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 30
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 28
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 34
www.tmd.go.th