พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th