พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 60
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th