พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th