พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th