พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
www.tmd.go.th