พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 60
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th