พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th