พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th