พยากรณ์อากาศ 23 พ.ค. 60
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th