พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th