พยากรณ์อากาศ 29 ก.พ. 63
นครศรีธรรมราช   มีเมฆบางส่วน 23 34
พัทลุง   มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 34
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 34
www.tmd.go.th