พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th