พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
ระนอง   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 21 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 25 36
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 34
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th