พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 20 32
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
พังงา   มีเมฆบางส่วน 24 31
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th