พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 34
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 34
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 33
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th