พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 30 39
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
www.tmd.go.th