พยากรณ์อากาศ 02 มิ.ย. 63
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
www.tmd.go.th