พยากรณ์อากาศ 23 ส.ค. 62
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th