พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 37
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th