พยากรณ์อากาศ 17 ก.พ. 62
ยะลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th