พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
พังงา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th