พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 62
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 29 39
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 36
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 23 36
www.tmd.go.th