พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 36
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 23 36
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 36
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 35
www.tmd.go.th