พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th