พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 18 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th