พยากรณ์อากาศ 20 ก.พ. 62
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 25 34
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th