พยากรณ์อากาศ 21 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th