พยากรณ์อากาศ 24 มี.ค. 62
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 38
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
สุพรรณบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
ชัยนาท   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
อุทัยธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th