พยากรณ์อากาศ 14 ธ.ค. 61
ตาก   อากาศเย็น 20 31
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 19 31
พิษณุโลก   อากาศเย็น 20 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 20 31
พิจิตร   อากาศเย็น 21 31
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 31
นครสวรรค์   อากาศเย็น 19 31
www.tmd.go.th