พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 39
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 40
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th