พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ตาก   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 36
พิษณุโลก   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 34
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
สุโขทัย   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 34
นครสวรรค์   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th