พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 61
ตาก   อากาศเย็น 21 32
พิษณุโลก   อากาศเย็น 22 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 23 32
พิจิตร   อากาศเย็น 23 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
www.tmd.go.th