พยากรณ์อากาศ 24 เม.ย. 60
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กำแพงเพชร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 26 40
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 37
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 28
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 25 38
www.tmd.go.th